Kippbetätiger
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
9.20
Anzahl: Stk.
Wahltaste tastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
9.30
Anzahl: Stk.
Wahltaste tastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
7.65
Anzahl: Stk.
Wahltaste rastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
8.25
Anzahl: Stk.
Leucht-Wahltaste rastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
9.30
Anzahl: Stk.
Wahltaste rastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
8.25
Anzahl: Stk.
Leucht-Wahltaste rastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
9.30
Anzahl: Stk.
Wahltaste links rastend, rechts tastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
9.30
Anzahl: Stk.
Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend
Schlegel
CHF / Stk. exkl. MWST
10.35
Anzahl: Stk.